ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Οδηγίες Εφαρμογής Συχνές Ερωτήσεις Colorfull System Χρώμα & Αρχιτεκτονική Χρώμα & Διακόσμηση Παιδικό Δωμάτιο

Η ΒΑΦΗ ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ: Με τον όρο βαφή εννοούμε ένα σύνολο εργασιών που εκτελούνται με συγκεκριμένη σειρά, με τα κατάλληλα υλικά και εργαλεία. Η βαφή των επιφανειών και γενικότερα η εφαρμογή των χρωμάτων έχει σα στόχο την προστασία και διακόσμηση των δομικών στοιχείων. Από καθαρά τεχνική άποψη, η βαφή προστατεύει και μονώνει τις επιφάνειες από τις καιρικές συνθήκες, τις εναλλαγές θερμότητας, το όξινο περιβάλλον, τις μηχανικές και χημικές καταπονήσεις, τα καυσαέρια και γενικότερα αιτίες που μπορούν να επηρεάσουν δυσμενώς και να μειώσουν το χρόνο ζωής των επιφανειών που εφαρμόζεται. Παράλληλα έχει την ικανότητα να μεταμορφώνει το χώρο, να διακοσμεί και να επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη διάθεση και την ψυχολογία των ανθρώπων.

Μία ολοκληρωμένη διαδικασία βαφής/ βάψιμο συνοψίζεται σε τρία στάδια:
  1. προετοιμασία της επιφάνειας εφαρμογής  
  2. εφαρμογή του υποστρώματος (αστάρι)  
  3. εφαρμογή της τελικής στρώσης  

 

Για να αξιολογηθεί σωστά ένα υλικό βαφής θα πρέπει να συνεκτιμώνται, εκτός από την τελική του τιμή και παράγοντες όπως:
 

• καλυπτικότητα (m2/lit) ή (m2/kg)

• ευκολία και κόστος εφαρμογής

 

• ανταπόκριση στις επιθυμητές ιδιότητες

• αντοχή στο χρόνο και στις καιρικές συνθήκες

 

• φιλικότητα στο περιβάλλον

• αβλαβές και ασφαλές για το χρήστη

Πολλές φορές έχει αποδειχθεί ότι τελικά τα φθηνά υλικά κοστίζουν πολύ ακριβά σε αυτόν που θα τα χρησιμοποιήσει, αφού δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις. Για να έχουμε αξιόπιστο και ασφαλές αποτέλεσμα θα πρέπει να επιλέγουμε χρώματα εγγυημένης ποιότητας, γιατί τελικά είναι οικονομικότερα.

Facebook Twitter Google+ Pinterest
×

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP